Školství:

Základní škola

Historie ZŠ
Současná ZŠ
Fotogalerie 09/10
Fotogalerie 10/11
Fotogalerie 11/12
Fotogalerie 12/13
Fotogalerie 13/14
Fotogalerie 14/15
Projekt Tvořiví žáci a učitelé

Mateřská škola

Historie MŠ
Současná MŠ
Fotogalerie MŠ 09/10
Fotogalerie MŠ 10/11
Fotogalerie MŠ 11/12
Fotogalerie MŠ 12/13
Fotogalerie MŠ 13/14
Fotogalerie MŠ 14/15

Školní jídelna

Obec Těškovice

 

Mateřská škola

Kontakt:

Adresa:
Těškovice 85
747 64 p. Velká Polom

POZOR: nové tel. číslo: 737 904 815

E-mail: ms.teskovice@volny.cz

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Valid HTML 4.0 Transitional Powered by PHP

Mateřská škola dnes

Motto: Všechno, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich mnohostranný rozvoj.

Provoz MŠ:

po – pá 6.15 – 16.00 hod.

Zaměstnanci:

Pavla Sochorová, vedoucí učitelka
Jindra Onheiserová, učitelka
Kateřina Parmová, učitelka
Magda Sroková, učitelka
Marie Lorková, školnice
Eliška Stará, pracovnice provozu

Stravné a školné:

Dopolední svačinka + oběd 26 Kč / 27 Kč od 7 let.
Celodenní strava 31 Kč / 32 Kč od 7 let.

Úplata za vzdělávání ve šk. roce 2015/16 činí 200 Kč měsíčně. Dětem v posledním ročníku MŠ je vzdělávání poskytováno bezúplatně, děti s odkladem školní docházky platí úplatu za vzdělávání v plné výši.

Charakteristika:

Mateřská škola je součástí Základní školy v Těškovicích. Je dvoutřídní, celodenní provoz je zabezpečen v obou třídách. Mateřskou školu navštěvují děti z Těškovic, Výškovic a Bítova ve věku od tří do sedmi let, kterým nabízíme kvalitní standardní péči.

Z nadstandardních aktivit nabízíme:

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní péči s užším zaměřením na enviromentální výchovu. Enviromentální vzdělávání obsahuje plán cílů týkajících se mezilidských vztahů, vztahů dětí k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření životních hodnot, spolupráce s rodinou.

Materiální podmínky:

Budova mateřské školy se nachází v centru obce. V poslední době prošla řadou oprav a úprav a dostatečně vyhovuje nárokům kladeným na provoz MŠ. Dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Dětský nábytek a hygienické zařízení je uzpůsobeno počtu dětí i antropometrickým potřebám starších dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem je průběžně doplňováno a obnovováno. Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě interiéru, dětské práce jsou přístupny rodičům a veřejnosti.

Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité vyžití. Na zahradě jsou dvě pískoviště, věž se skluzavkou, dva dřevěné domečky, týpí se skluzavkou, prolézačky, šplhadla, stoly, lavičky, dostatečné množství zeleně. Děti mohou využívat víceúčelové hřiště, které se školní zahradou sousedí, i multifunkční sportoviště TJ Sokol.

V přízemí budovy se nachází kuchyně a jídelna pro ZŠ plně vyhovující normám Evropské unie. Kuchyně umožňuje stravování dětem mateřské školy, základní školy i cizím strávníkům.

Spolupráce s rodiči:

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých aktivit a podílet se na jejich organizaci. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje. Na škole aktivně pracuje Klub rodičů.

Akce pro rodiče a děti:

Nabídka může byt pozměněna dle aktuální situace.


Snažíme se dětem vytvářet takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Naše školka - to je parta dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.