Zastupitelstvo obce

pro období 2014-2018

Ing. Sedlák Martin – starosta obce – neuvolněný
Ing. Řeháček Jiří – místostarosta obce – uvolněný
Ing. Šenk Martin
Sochor Jan
Mgr. Nohel Kamil
Hoza Radomír
Grussmann Martin
Novák Pavel
Vavrečka Jiří

Výsledky komunálních voleb 2014 čtěte v přiložené souboru.

Členové výborů a komisí

Výbor finanční

Ing. Martin Šenk – vedoucí výboru
Martin Grussmann, Pavel Novák – členové

Výbor kontrolní

Jiří Vavrečka – vedoucí výboru
Radomír Hoza a Jan Sochor – členové

Komise výstavby a životního prostředí

Jan Sochor – vedoucí komise
Ing. Martin Sedlák, Pavel Novák – členové

Komise sportovní, kulturní a školská

Radomír Hoza – vedoucí komise
Mgr. Kamil Nohel, Martin Grussmann, Adriana Nohlová, Tereza Sedláková, Marie Lindovská, Denisa Lichá – členové

Komise přestupková

JUDr. Stanovský Petr – vedoucí komise
Ing. Jiří Řeháček – člen
Anna Kudrnová – zapisovatelka

Zástupci do rad Mikroregionů

Mikroregion Matice slezské – ing. Jiří Řeháček
Sdružení obcí Bílovecka – ing. Martin Sedlák

Zástupci zřizovatele příspěvkové organizace – Školská rada

Ing. Martin Šenk
Mgr. Kamil Nohel