Mateřská škola

Nový web školy a školky: www.zsteskovice.cz

Motto: Všechno, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich mnohostranný rozvoj.

Provoz MŠ:

po – pá 6.15 – 16.00 hod.

Zaměstnanci:

Pavla Sochorová, vedoucí učitelka
Jindra Onheiserová, učitelka
Kateřina Parmová, učitelka
Magda Sroková, učitelka
Marie Lorková, školnice
Eliška Stará, pracovnice provozu

Stravné a školné:

Dopolední svačinka + oběd 26 Kč / 27 Kč od 7 let.
Celodenní strava 31 Kč / 32 Kč od 7 let.
Úplata za vzdělávání ve šk. roce 2015/16 činí 200 Kč měsíčně. Dětem v posledním ročníku MŠ je vzdělávání poskytováno bezúplatně, děti s odkladem školní docházky platí úplatu za vzdělávání v plné výši.

Charakteristika:

Mateřská škola je součástí Základní školy v Těškovicích. Je dvoutřídní, celodenní provoz je zabezpečen v obou třídách. Mateřskou školu navštěvují děti z Těškovic, Výškovic a Bítova ve věku od tří do sedmi let, kterým nabízíme kvalitní standardní péči.
Z nadstandardních aktivit nabízíme:

 • kroužek sportovní gymnastiky Gymnastické školy Špičková Opava
 • logopedickou péči
 • plavecký výcvik předškolních dětí
 • společné akce rodičů a dětí
 • angličtinu pro předškoláky
 • veřejná vystoupení
 • návštěvy kulturních a společenských akcí

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní péči s užším zaměřením na enviromentální výchovu. Enviromentální vzdělávání obsahuje plán cílů týkajících se mezilidských vztahů, vztahů dětí k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření životních hodnot, spolupráce s rodinou.

Materiální podmínky:

Budova mateřské školy se nachází v centru obce. V poslední době prošla řadou oprav a úprav a dostatečně vyhovuje nárokům kladeným na provoz MŠ. Dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Dětský nábytek a hygienické zařízení je uzpůsobeno počtu dětí i antropometrickým potřebám starších dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem je průběžně doplňováno a obnovováno. Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě interiéru, dětské práce jsou přístupny rodičům a veřejnosti.
Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité vyžití. Na zahradě jsou dvě pískoviště, věž se skluzavkou, dva dřevěné domečky, týpí se skluzavkou, prolézačky, šplhadla, stoly, lavičky, dostatečné množství zeleně. Děti mohou využívat víceúčelové hřiště, které se školní zahradou sousedí, i multifunkční sportoviště TJ Sokol.
V přízemí budovy se nachází kuchyně a jídelna pro ZŠ plně vyhovující normám Evropské unie. Kuchyně umožňuje stravování dětem mateřské školy, základní školy i cizím strávníkům.

Spolupráce s rodiči:

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých aktivit a podílet se na jejich organizaci. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje. Na škole aktivně pracuje Klub rodičů.

Akce pro rodiče a děti:

 • zahajovací schůzka rodičů
 • schůzky výboru KR dle potřeby
 • podzimní uspávání broučků, zamykání lesa, drakiáda
 • pracovní dílničky
 • den otevřených dvěří
 • div. a filmová představení dle aktuální nabídky
 • návštěva Divadla loutek Ostrava
 • čertí školka s mikulášskou nadílkou
 • vánoční besídka s nadílkou
 • dětský maškarní ples
 • veřejné vystoupení ke Dni matek
 • oslavy MDD
 • rozloučení s předškoláky
 • rozloučení se školním rokem
 • sběr papíru

Nabídka může byt pozměněna dle aktuální situace.

Snažíme se dětem vytvářet takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Naše školka – to je parta dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.