Vítání ptactva

Tuto akci jsme již šestým rokem uskutečnili dne 4. 5. 2010 společně s našimi známými ornitology Novákem a Zavalským. Letos nám počasí nepřálo, proto jsme nejprve vyrobili v tělocvičně 4 nové budky a poté jsme je šli vyvěsit v kamenolomu ve Skále, aby se v nich mohli ptáčci zahnízdit. Další akci chceme uskutečnit tentokrát na podzim, abychom mohli naše budky vyčistit a pověsit i budky pro sovy. Ty totiž hnízdí už od ledna.