Oslavy 90 let Sokola Těškovice

Dne 19. 6. 2010 ve 13.00 hod. začalo slavnostní odpoledne oslav 90 let založení Sokola v obci Těškovice, kde se na místním sportovním víceúčelovém hřišti sešli pozvaní hosté ke slavnostnímu obědu pod vedením starosty Sokola Těškovice pana Tomáše Krayzla, který před obědem pronesl slavnostní slovo a za účasti zástupce okresního výboru Sokola v Opavě předal malou pozornost jubilantům a zasloužilým členům Sokola. Zástupce okresního výboru Sokola Opava předal také pamětní listy a publikaci zasloužilým členům Sokola a vyzdvihl jejich dlouholetou dobrovolnou činnost – viz foto č. 1 – 9.

Po slavnostním obědě následoval bohatý program na celé odpoledne, který zahájily členky oddílu aerobiku nacvičenou vzpomínkou na léta spartakiád, nacvičením „poupat“ – vzpomínka to byla nádherná, která se během odpoledne ještě pro velký úspěch opakovala – viz foto č. 10 – 18.

A co by to bylo za Sokolské odpoledne bez tradičního zápasu „usazeniny“ vers. „naplaveniny“. Fotbalisté „usazenin“ se rozcvičovali, když do areálu pod vedením Jirky Vavrečky napochodovali fotbalisté „naplavenin“ slavobránou, kterou jim udělaly holky z aerobiku. Následoval fotbalový zápas pod vedením zkušené trojice nezávislých rozhodčích, kteří vedli zápas ke kýženému konci. I přes některá zranění na obou stranách, zaviněná především snahou pokořit sám sebe, se zápas dovedl do závěru, kde se u piva dále probíraly standardní i nestandardní situace – viz foto č. 19 – 38

V poločasu starosta Sokola seznámil návštěvníky oslav s historií Sokola v Těškovicích za „aktivní“ účasti jeho dcery při projevu – viz foto č. 39.

Po ukončení fotbalového zápasu se představily se svým vystoupením děti z naší školky s vystoupením cvičení, tak jak je učí paní cvičitelka z Opavy – foto č. 43 – 49 a následovala další vystoupení dětí v country tancích.

Zpestřením celého odpoledne, byť sokolského, byl i příjezd mládeže SDH z krajského kola v požárním sportu ve Vítkově, které vyhráli a pod potleskem všech účastníků oslav si vychutnali nealko šampus jako odměnu za postup na Mistrovství republiky, které se bude konat v Litomyšli – viz foto č. 50 – 52.

Co by to bylo za sokolské odpoledne bez silového trojboje, návštěvníci si mohli změřit své síly při soutěžení v podzvedu.
Celé odpoledne pak bylo zakončeno malým večerním karnevalem. Všem pořadatelům tohoto odpoledne, kteří se starali o občerstvení návštěvníků děkujeme a přejeme Sokolu Těškovice do dalších let mnoho sportovních úspěchů a zdraví pro jejich sportovní činnost.

Starosta obce Martin Sedlák


Za velmi proměnlivého počasí – proběhlo toto netradiční Sokolské odpoledne, kde aktivní, bývalí nebo budoucí SOKOLÉ či SOKOLKY „makali na všech frontách“, a to v několika disciplínách:
Slavnostní SOKOLSKÉ odpoledne započali naši jubilanti (k výročí 90. let založení TJ Sokol Těkovice), a to slavnostním obědem, vč. gratulací a pamětních listů ze strany zástupců ČSTV Opava + TJ a OÚ.
Následovalo hodně očekávané a již 3. utkání v řadě „NAPLAVENINY vers. USAZENINY“, kde všichni zúčastnění aktivní hráči (vč. trojice rozhodčích) ukázali mimo své „herecké, herní a místy i důrazné zákroky či výroky“ – výkony, které byly místními fanoušky odměněny potleskem nebo pískotem, a to za konečného stavu 4:2 ve prospěch domácích – „USAZENINY“.
Příjemnou vsuvkou sportovního odpoledního programu bylo oznámení výsledků našich Hasičů, a to v podobě vítězství na krajské soutěži ve Vítkově a postupu na Mistrovství ČR v Litomyšli.
Dalším vystoupením bylo pěkné a diváky potleskem oceněné vystoupení dětí MŠ a ZŠ, kde se zviditelnili místní talenti, (možná i budoucí SOKOLI či SOKOLKY).
Následně naše AEROBIČKY připomněly 80. léta z úspěšných aktivit TJ SOKOL, což bylo vystoupení ve spartakiádním stylu „POUPATA“. Zde předvedly výkon, který by je určitě nominoval na STRAHOV. Pamětníci ukápli slzu a ostatní aplaudovali bouřlivým potleskem – jako „za starých časů“.
Po spartakiádním vystoupení byl předán PAMĚTNÍ LIST pro NEJ–SOKOLA za uplynulých 90 let, a to Stanislava HOZOVI.
Zpestřením sportovního odpoledne byla i soutěž „O NEJ SILÁKA Těškovic“, která mimo přihlášené aktéry, určitě pobavila i všechny přítomné diváky. Absolutním vítězem této neoficiální disciplíny se nakonec stal René Hoza.
Závěrem tohoto sportovního odpoledne byl MINI–Karneval, který byl zakončen až v pozdních večerních hodinách.
Sportovní odpoledne – ve stylu „starých časů“ se tedy určitě povedlo a doufejme, že nebylo posledním.
JUBILANTI: Teodor Sochorek (80), Květoslava Lichá (70), Jan Šenk (65), Oldřich Lindovský (65), Zdislava Lindovská (60), Pavel Řeháček (60), Jaroslav Řeháček (55), Jiří Řeháček (55), Ivan Lindovský (50), Pavel Krčmář (50).

Za TJ Sokol Těškovice Martin Šenk