Zpráva z pracovního semináře E-twinning na Maltě

Ve dnech 18. – 20. března se p. uč. Pavlína Loňková zúčastnila E-twinningového semináře „Early years contact seminar“ na Maltě. Následovala tak pana ředitele M. Čmelíka, který se již v minulosti zúčastnil podobného semináře v belgickém Bruselu a v norském Lillehammeru. Reprezentovala naši školu jako jedna z osmi českých učitelů, kteří byli na Maltu za celou ČR vysláni. Náplní semináře byla konference o vývoji evropského školství v 21. století, dále semináře s ICT tématikou a hlavně hledání zahraničního partnerství mezi školami. Paní učitelka se domluvila s malotřídní základní školou ze slovenských Vinosad. Vzniká tak projekt „České a slovenské památky UNESCO“, kterému se žáci naší školy budou věnovat nejen letos, ale i příští školní rok. Těšíme se tedy nejen na česko-slovenskou spolupráci, ale také na všechno nové, co o českých a slovenských UNESCO památkách zjistíme…