Konec roku 2012 u Beranů

V pátek 7. 12. 2012 jsme ukončili uvádění úspěšné divadelní hry Manželské šarvátky. Všem divákům, kteří naše představení shlédli a odměnili nás úžasným potleskem, nesmírně děkujeme. Jste to právě vy, nadšené publikum, kvůli kterému rádi hrajeme to naše divadlo. 🙂 Zároveň jsme slavnostně posvětili sochu sv. Víta – patrona divadelníků a slavnostně ji vložili do nově vybudované vitrínky.
V sobotu 15. 12. jsme společně s ostatními složkami v obci – rybáři, klub seniorů, sokol-aerobic,… zorganizovali Vánoční jarmark a živý Betlém. Akce se těšila velkému zájmu našich občanů.
D.K