Nabídka dvoutýdenního pobytu na letním táboru v Polsku

Krajské sdružení hasičů MSK nabízí našemu kolektivu mladých hasičů dvoutýdenní pobyt na letním táboru v Polsku u moře.

Předpokládaný termín: první dva týdny v červenci 2015
Počet osob: 18 dětí + 2 vedoucí
Ubytování: ve srubech
Doprava: do Katowic autobus z Katowic do Mielna vlakem – dopravu zajišťuje a hradí organizátor
Ubytování a stravu hradí organizátor
Osobní náklady: cca 200,- Kč/osoba na cestovní pojištění sjednané centrálně u HVP + kapesné pro osobní potřebu
Tento pobyt je nabídnut našemu kolektivu jako výraz ocenění za umístění k KK hry Plamen.
Máte-li zájem poslat dítě na tábor, popřípadě se dovědět něco více, ozvěte se Dagmar Krayzlové.

D. Krayzlová