Zpráva o představení v Borovanech

O víkendu 23.11.2015 – 25.11.2015 jsme opět po roce navštívili kamarády v Borovanech, tentokrát s divadelní hrou Naši furianti. Na zájezd jsme nebrali naše nejmenší herečky a tak jsme si propůjčili k alternaci dcery hasičů (Veroniku Nýdlovou a Natálii Hanzalovou- Šmauzovou) a udělali jsme dobře.Hra byla přijata s obrovskou pochvalou a obzvláště se líbily zpěvy. Večer v hasičárně měl taky své kouzlo, měli jsme připravenou Nebemánii – jako poděkování za ukázku jejich Peklománie, se kterou mají borovanští hasiči obrovský úspěch v celých jižních Čechách.
Sobota patřila výletu do nedaleké ZOO Dvorec, kde nás pěkně provedla naše rodačka Iva Fryčková,která tam pracuje.Pak vedly naše kroky na Zvíkov, prohlídka hradu a plavby po Orlické přehradě na zámek Orlík a večer ubytování v Bernarticích. Nedělní ráno patřilo mši svaté v malé vesnici Veselíčku a následoval oběd v Písku a prohlídka historického města s průvodkyní.
Počasí nám přálo a tak za krásný výlet děkujeme Bohu, řidiči Oldovi Galejovi za bezpečnou jízdu, Kamili Vavrečkové za perfektní organizaci a přípravu a všem, kdo se jakýmkoli zpúsobem podíleli na úspěchu zájezdu.
Za divadelní soubor Berani Těškovice D. Krayzlová