Pozvánka na veřejnou presentaci KC

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU PRESENTACI
KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE TĚŠKOVICE
Vážení občané, zastupitelstvo obce Těškovice si vás, dovoluje pozvat na veřejnou presentaci záměru obce Těškovice využití prostoru fary a okolí dle zpracované studie.
Veřejná presentace proběhne ve středu dne 2.11.2016 od 14.00 hod. v malém sále KD Těškovice
Program presentace:
· Úvod, představení zpracovatele studie, shrnutí dosavadních kroků k realizaci záměru – ing. Sedlák
· Presentace studie – info. Arch. Jašková
· Dotazy, připomínky – veřejná diskuze – účastníci presentace
· Závěr – ing. Sedlák
Těšíme se na vaši účast

S pozdravem
Ing. Martin SEDLÁK
starosta obce Těškovice


2 comments on “Pozvánka na veřejnou presentaci KC
  1. Polachovi napsal:

    Chybí v obci kadeřnictví,holičství Ź,Chybí nám chodníky.Podívejte se na Slatinu.Pouze kulturní Dům.

    • Martin Sedlák, starosta obce napsal:

      Dobrý den vážení na váš podnět sděluji – kadeřnictví, holičství, predikura a manikura se plánuje a budou zahájeny práce v letošním roce v části Domu služeb kde bylo řeznictví – presentováno na veřejných jednáních zastupitelstva obce. Co se týká chodníků, tak aby pokryly celo obec se zastupitelstvo obce zabývalo již v letech minulých /vypracování studie studenty VŠB/ – leč abychom pokryli celou obce kolem hlavních cest tak se dostáváme do neřešitelné situace v centru obce a dále směr Bítov – bereme však podnět na vědomí. Na poznámku “pouze Kulturní dům” nejsem schopen odpovědět – nevím co je tím myšleno. M. Sedlák, starosta obce