Presentace koncepční studie KC

Presentace koncepční studie KC

Presentace koncepční studie – přístavba prostoru kolem fary a objektu fary
Vážení spoluobčané, návštěvníci webu obce, dovolujeme si předložit k obecné a konstruktivní diskuzi studii přístavby prostoru kolem fary a objektu fary.
Budeme velmi vděčni za konstruktivní příspěvky náměty k danému záměru.
Dokumentace zde na pdf.
Děkujeme zastupitelstvo obce.

3 comments on “Presentace koncepční studie KC
 1. Martin Sedlák, starosta obce napsal:

  Záznam z veřejné presentace konané dne 2.11.2016.
  Presenční listina s účastí 21 osob uložena u starosty obce. Průběh presentace:
  – úvodní presentace starosty obce celého záměru; historie, apd.
  – představení záměru architektkou studie – viz příloha
  Podněty z řad diskutujících:
  – přijetí záměru s daným prostorem něco udělat pro blaho celé obce
  – komunitní centrum jako záměr je akceptovatelné; komunitní centrum není pouze centrem seniorů, ale potkáváním všech generací včetně využití
  – upozornění na hluk pro případné umístění bydlení pro seniory; hluk dětí na sportovišti školy a školky; řešení odstínění
  – názor na zcela volný prostor bez vybudování bytového domu pro seniory či matky s dětmi či startovací byty – zachovat zahradu
  – objekt fary by se měl co nejvíce přizpůsobit stávajícímu vzhledu či historickému vzhledu bez zásahu do tvaru – vysvětlen účel vikýře ve vazbě na využití podkroví
  – připomínky k udržování navrhované skladby materiálů hlavně dřevo
  – řešit variabilitu bytů a jejich velikosti na potřeby ubytování a poptávky
  – diskuze nad problematikou provozování záměru
  – diskuze nad problematikou dotačních možností
  – problematika parkování
  – možnost umístění knihovny obce; stávající nevyhovující ve vazbě na přístupnost
  – požadavek na umístění bytu pro případného faráře farnosti
  – bezbarierové uzpůsobení stavby nejen vnitřní ale i venkovní
  Výše uvedené pouze jako bodové poznámky z jednání bez důležitosti pořadí.

 2. Vít Vaněk napsal:

  Bohužel nic konstruktivního už nemůžu dodat, neboť jsem studií nadšený.
  Architektonicky moderní, vkusná a vyvážená rekonstrukce, která respektuje místní suroviny a velice citlivě a vhodně zasazená do okolního prostředí. Rozhodně půjde o jednu z dominant Těškovic. Palec nahoru a lajk!

 3. Martin Sedlák, starosta obce napsal:

  Děkuji Víťovi za “první vlaštovku” v diskuzi, u které jsem očekával větší nápor námětů na zlepšení apd. podporující zastupitelstvo v rozhodnutí dále pokračovat.