Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

Hvězdička stříbrná dopadla na Zem
a všechno kolem nás mění se rázem.

Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní.

Hvězdička stříbrná na okno zaťuká,
jaké má tajemství pro holku, pro kluka?

Hvězdička stříbrná nám zase po
roce přináší stromeček, přináší Vánoce.

 Vážení spoluobčané,
 je před námi závěr roku 2016 a celý nový rok 2017.
  Dovolte mi, abych z tohoto místa jménem svým, jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce popřál všem občanům radostné a požehnané prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2017.
  Děkuji členům zastupitelstva a zaměstnancům obecního úřadu za práci, kterou odvedli v letošním roce pro zvelebování obecního majetku a za služby poskytované nejen občanům naší obce.
Všem zájmovým složkám děkuji za jejich spolupráci s obecním úřadem, za spolupráci mezi sebou a také za skvělou reprezentaci obce v různých soutěžích okresního a republikového charakteru. Všem těm, kteří svoji dobrovolnou činností přispěli k bohatému společenskému životu v obci, ze srdce děkuji. Vždyť právě tato činnost drží pospolitost naší obce, kterou nám mohou mnozí závidět.
  Děkuji také fanouškům sportovních soutěží a zájezdů za podporu nás, „Těškovjáků“, při bojích o mety nejvyšší, kdy vaše povzbuzení je jistě motorem lepších sportovních výkonů.
 Také děkuji paní ředitelce příspěvkové organizace, všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům základní a mateřské školy za péči o výchovu a vzdělání dětí, a přeji jim, aby nadále zvyšovali prestiž našich školských zařízení svou obětavou prací.
  Zaměstnancům jídelny děkuji za skvělou stravu nejen pro školní dítka, ale i pro seniory v naší obci, kteří jejich služby využívají.
  V neposlední řadě ze srdce děkuji otci Piotru Rakovi za duchovní vedení občanů, mládeže a dětí, které je nezbytnou a neodmyslitelnou součástí života v naší obci.
Všem ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci v nadcházejícím roce 2017. Přeji Vám co nejvíce pohody do nadcházejících svátečních dnů.

Ing. Martin Sedlák, starosta obce Těškovice