Dotace z rozpočtu obce pro rok 2017

Vážení spoluobčané, návštěvníci webu obce Těškovice,
dovolujeme si vám předložit formulář žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těškovice na rok 2017.
Dotace jsou určeny prioritně pro činnosti společenských složek obce Těškovice a individuální činnosti /zájmové, sportovní, umělecké, kulturní, dětské programy apd./ uplatněné na katastru obce Těškovice.
Vyplněnou žádost doručte do 27.2.2017 na podatelnu obecního úřadu.

S pozdravem, ing. Martin SEDLÁK
starosta obce Těškovice
starosta@teskovice.cz
tel. 602559819

Příloha: Žádost o individuální dotaci (.doc .docx)
Příloha: Veřejnoprávní smlouvá individuální dotace (.doc .docx)
Příloha: Vyúčtování dotace (.doc .docx)