Archiv pro měsíc: Červenec 2017

Fotbal – Závěrečná zpráva – Jaro 2017

Závěrečná zpráva – Jaro 2017 Tabulka 2017

REVITALIZACE SOUSTAVY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Vážení spoluobčané, v přiložené tabulce uveřejňujeme pro vaši kontrolu seznam přihlášených nemovitostí do projektu decentralizovaného čištění odpadních vod v naší obci pro vaši kontrolu zahrnutí vašeho souhlasu do žádosti o dotaci. Pokud naleznete, že se vaše nemovitost i přes předání

Top