REVITALIZACE SOUSTAVY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Vážení spoluobčané,
v přiložené tabulce uveřejňujeme pro vaši kontrolu seznam přihlášených nemovitostí do projektu decentralizovaného čištění odpadních vod v naší obci pro vaši kontrolu zahrnutí vašeho souhlasu do žádosti o dotaci.
Pokud naleznete, že se vaše nemovitost i přes předání žádosti na seznamu neobjevuje informujte starostu obce na tel. 602 559 819 o této skutečnosti.
Případné další žádosti je možno do konce měsíce července podávat osobně místostarostovi obce.

Souhrn souhlasů občanů obce – pdf13.6.2017

DRUHÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA OHLEDNĚ DOTACÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SE KONÁ DNE 19.6.2017 V 19.00 HOD. V MALÉM SÁLE KULTURNÍHO DOMU V OBCI TĚŠKOVICE – FORMOU ODPOVĚDÍ NA DOTAZY OBČANŮ
Pozvánka na událost30.5.2017

Vážení spoluobčané,
dle presentace záměru, dne 29.5.2017, účasti obce Těškovice v projektu „REVITALIZACE SOUSTAVY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V PODOBĚ DČOV V OBCI TĚŠKOVICE“ si vám dovolujeme zpřístupnit presentaci záměru výzvy č.11 příslušného dotačního programu – viz příloha – pro vaše informování o dotační možnosti řešení čištění splaškových vod v naší obci.
Pro rozhodnutí zastupitelstva obce Těškovice je nutný závazný zájem občanů účastnit se v daném projektu a tento zájem je nutný písemně doložit na dokladu – SOUHLAS S REALIZACÍ PROJEKTU. TENTO SOUHLAS JE NUTNO DOLOŽIT DO 19.6.2017 – následuje rozhodnutí zastupitelstva obce o dalších přípravných pracích pro sepsání žádosti o dotaci; financování projektové přípravy apd. apd. Formulář si stáhněte a vyplňte a podepsaná doručte na Obecní úřad či jej tištěný dostanete na úřadě k vyplnění.
Pro realizaci záměru je nutná účast minimálně 30% ekvivalentních obyvatel obce – věříme, že společně této hranice dosáhneme a bude možno dotační příležitosti využít.
V případě dotazů se obracejte na zastupitele obce.

S pozdravem
Ing. Martin SEDLÁK
starosta obce Těškovice

Presentace DCOV č.11 – pdf
Formulář: Souhlas s revitalizací projektu – pdf