Veselé Vánoce

Štědrý večer už je tady, sníh už padá do zahrady,
na stromečku svítí svíčky a vyhlížíme andělíčky.

Mají sáně s párem koní, rolničky jim hezky zvoní.
Rychle upalují bílou plání, vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky, žádný stesk a žádné vrásky.

Vážení spoluobčané,
je před námi závěr roku 2017 a
celý nový rok 2018.

Dovolte mi, abych z tohoto místa jménem svým, jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce popřál všem občanům radostné a požehnané prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2018.
Děkuji členům zastupitelstva a zaměstnancům obecního úřadu za práci, kterou odvedli v letošním roce pro zvelebování obecního majetku a za služby poskytované nejen občanům naší obce.
Všem zájmovým složkám děkuji za jejich spolupráci s obecním úřadem, za spolupráci mezi sebou a také za skvělou reprezentaci obce v různých soutěžích okresního a republikového charakteru. Všem těm, kteří svoji dobrovolnou činností přispěli k bohatému společenskému životu v obci, ze srdce děkuji. Vždyť právě tato činnost drží pospolitost naší obce, kterou nám mohou mnozí závidět.
Děkuji také fanouškům sportovních soutěží a zájezdů za podporu nás, „Těškovjáků“, při bojích o mety nejvyšší, kdy vaše povzbuzení je jistě motorem lepších sportovních výkonů.
Také děkuji paní ředitelce příspěvkové organizace, všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům základní a mateřské školy za péči o výchovu a vzdělání dětí, a přeji jim, aby nadále zvyšovali prestiž našich školských zařízení svou obětavou prací. Zaměstnancům jídelny děkuji za skvělou stravu nejen pro školní dítka, ale i pro seniory v naší obci, kteří jejich služby využívají.

V neposlední řadě ze srdce děkuji otci Piotru Rakovi za duchovní vedení občanů, mládeže a dětí, které je nezbytnou a neodmyslitelnou součástí života v naší obci.
Všem ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci v nadcházejícím roce 2018. Přeji Vám co nejvíce pohody do nadcházejících svátečních dnů a především všem hodně zdraví.

Ing. Martin Sedlák, starosta obce Těškovice