Vyjádření společnosti T-MOBILE

ohledně signálu ve vaší obci. Problém s pokrytím jsme řešili s naším oddělením plánováním sítě. V části obce, která je již částečně pokryta, v průběhu března dojde k navýšení výkonu antény, tím dojde ke zlepšení indoor – pokrytí v objektech. Část obce Těškovice je však odstíněna terénní vlnou – zde nelze žádného zlepšení docílit. Problém by zde řešila až výstavba nového vysílače. O jeho případné výstavbě se teprve rozhoduje. O dalších případných změnách Vás budeme informovat.

S pozdravem
Daniel Pech

CS administrátor podpory tech., dat. a multimed. služeb – consumer

T-Mobile Czech Republic a.s.
Collinova 420, 500 03 Hradec Králové
Web: http://t-mobile.cz/