Zprávy místního rozhlasu

Zprávy místního rozhlasu
středa 15. srpna 2018

V sobotu 18.8. od 8.0 do 10.0 hod. bude sdružení Onheiser prodávat u paní Aničky Plašilové vykrmená brojlerová kuřata v ceně 48 Kč za kg živé váhy.

Zájmové složky pod záštitou Obce Těškovice pořádají v sobotu 18. srpna Krmášové odpoledne. Akce se koná u obecního úřadu od 15. hod. a je připraven bohatý program: kolotoče, hudba, scénky, tance, soutěže a výlety starým autobusem.
Kroje na tuto akci si můžete zapůjčit zítra v době od 17 do 18. hod. v našem zdravotním středisku.

Žádáme řidiče, aby v sobotu odpoledne neparkovali před obecním úřadem z důvodů pořádání Krmašového odpoledne. Děkujeme za pochopení

Hasiči z Těškovic zvou všechny příznivce požárního sportu v pátek 17.srpna na čtvrtý ročník noční soutěže o Putovní pohár starostů, která se koná na našem hřišti od 21. hod.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na celém území kraje. Místa se zvýšeným nebezpečím požárů se považují : lesní porosty , parky, zahrady a porosty umožňující vznik a šíření požáru, sklady sena , slámy dále plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.
Na těchto místech je zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, vypalování trávy, kouření a používání jiných zdrojů zapálení.