STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE TĚŠKOVICE 2020-2030

Vážení spoluobčané, představitelé zájmových složek obce, návštěvníci obce, dovolujeme si vás oslovit s žádostí o spolupráci na zpracování rozvojového plánu obce a prostřednictvím dotazníku vás oslovit pro sdělení vašich NÁZORŮ/NÁVRHŮ na níže uvedené kapitoly dotazníku – LEVÁ STRANA DOTAZNÍKU.
PROSÍME O DORUČENÍ ELEKTRONICKY NA ADRESU starosta@teskovice.cz či osobně na obecní úřad, nebo do schránky obecního úřadu. TERMÍN DORUČENÍ: do 17. 2. 2020. Počet vyplněných dotazníků není pro jednotlivce omezen – čím více nápadů tím lépe. Budeme velice rádi za jakékoliv náměty, které přispějí k doplnění rozvojového plánu. Děkujeme za spolupráci a celkový materiál bude projednán na samostatném veřejném jednání zastupitelstva obce.

Dotazník ke stažení zde (.doc)