Vánoce 2019

Přišel k nám Ježíšek,
má chlupatý kožíšek.
V něm schované dárečky,
pro všechny malé dětičky.
My Vám přejem krásné svátky,
zdraví, klid a pohodu,
vždycky dobrou náladu.

Vážení spoluobčané,
  je před námi závěr roku 2019 a celý nový rok 2020.
 Dovolte mi, abych z tohoto místa jménem svým, jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce popřál všem občanům radostné a požehnané prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2020.
 Děkuji členům zastupitelstva a zaměstnancům obecního úřadu za práci, kterou odvedli v letošním roce pro zvelebování obecního majetku a za služby poskytované nejen občanům naší obce.
 Všem zájmovým složkám děkuji za jejich spolupráci s obecním úřadem, za spolupráci mezi složkami navzájem a také za skvělou reprezentaci obce v různých soutěžích okresního a krajského charakteru. Všem těm, kteří svoji dobrovolnou činností přispěli k bohatému společenskému životu v obci, také ze srdce děkuji. Vždyť právě tato činnost drží pospolitost naší obce, kterou nám mohou mnozí závidět.
 Děkuji také fanouškům sportovních soutěží za podporu nás, „Těškovjáků“, při bojích o mety nejvyšší, kdy vaše povzbuzení je jistě motorem lepších sportovních výkonů.
 Také děkuji paní ředitelce příspěvkové organizace, všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům základní a mateřské školy za péči o výchovu a vzdělání dětí, a přeji jim, aby nadále zvyšovali prestiž našich školských zařízení svou obětavou prací, byť v letošním roce částečně v provizorních prostorách a částečně v moderních prostorách naší rekonstruované školy. Zaměstnancům jídelny děkuji za skvělou stravu nejen pro školní dítka, ale i pro seniory v naší obci, kteří jejich služby využívají.
 V neposlední řadě ze srdce děkuji otci Piotru Kowalskemu za duchovní vedení občanů, mládeže a dětí, které je nezbytnou a neodmyslitelnou součástí života v naší obci.
 Všem ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci v nadcházejícím roce 2020. Přeji Vám co nejvíce pohody do nadcházejících svátečních dnů a hlavně hodně zdraví.

Ing. Martin Sedlák, starosta obce Těškovice