Finanční dary 2020

Vážení spoluobčané, zástupci společenských a zájmových organizací působících na katastru obce Těškovice, zastupitelstvo obce na svém veřejném jednání dne 13.12.2019 odsouhlasilo podávání žádostí o finanční dary na rok 2020 pro vaši činnost.
Vaše žádosti budou přijímány na zveřejněném formuláři do dne 24.2.2019 a to doručením pouze v písemné podobě s podpisem zpracovatele a fotokopiemi příloh.
Vaše případné dotazy či konzultace lze provést buď osobně v úřední dny či prostřednictvím emailu starosta@teskovice.cz.
S pozdravem, zastupitelstvo obce Těškovice.

Dokument ke stažení (.docx)