Zprávy místního rozhlasu


Pátek 29.května 2020

Vážení spoluobčané, starosta obce Těškovice vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice účetní obce – administrativní pracovník. Podrobné informace ohledně podmínek výběrového řízení naleznete na webových stránkách obce.
Uzavírka přihlášek je do pondělí 15.června 2020 do 17.00 hodin.
Starosta obce Těškovice.

Oznamujeme občanům – čtenářům, že se od pondělí 1.června znovu otevírá místní knihovna v obvyklém čase a to od 16.00 do 18.00 hodin.

Vážení spoluobčané, v průběhu tohoto a příštího týdne obdržíte do Vašich poštovních schránek informace o úhradě vodného za leden – duben 2020.
Žádáme Vás o úhradu bezhotovostním způsobem.
Zastupitelstvo obce.

Oznamujeme občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Sběr bude proveden v sobotu 6.června 2020 před Obecním úřadem Těškovice v době od 8.00 do 11.45 hodin.

Obec Těškovice oznamuje možnost brigádní činnosti v prázdninových měsících pro studenty. Jedná se o sezónní práce jako jsou nátěry, úklidové práce a ostatní pomocné práce. Požadujeme dobrý zdravotní stav a chuť pracovat. Zájemci, kterým musí být 15 let, se mohou hlásit na emailové adrese starosta@teskovice.cz, anebo osobně na Obecním úřadu Těškovice.

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce vás žádá o vyjádření, zdali budete ve vaší nemovitosti v budoucnu využívat datových / internet, TV apd./, či telefonních/hlasových služeb prostřednictvím vedení sítě CETIN v naší obci.
Výše uvedenou skutečnost potřebujeme sdělit do 15. června 2020 ve vazbě na probíhající jednání zastupitelstva obce o odstranění stávajícího rozvodu či její rekonstrukce do stavu odpovídajícímu dnešní době. Váš zájem prosím zašlete na email starosta@teskovice.cz se sdělením vašeho stanoviska BUDU VYUŽÍVAT/NEBUDU VYUŽÍVAT a udáním čísla popisného, ke kterému se vyjádření týká. Děkujeme za spolupráci.