Zprávy místního rozhlasu


Pátek 21.ledna 2022

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj nabízí informace a pomoc s vyplňováním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022.
Více informací naleznete na webových stránkách obce Těškovice.

Informujeme občany – dárce, že se ve Tříkrálové sbírce 2022 v obci Těškovice vybralo 35 505,- Kč.
Děkujeme za štědrost.

Vážení spoluobčané, v průběhu tohoto a příštího týdne obdržíte do svých poštovních schránek informace o úhradě vodného za druhé pololetí roku 2021. Zdvořile žádáme občany, aby při venčení svých čtyřnohých mazlíčků neznečišťovali veřejné plochy obce a vždy po svých pejscích uklidili případné exkrementy. Tímto pomáháte udržovat čistotu v naši obci.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Vážení spoluobčané, při zjištění přeplněného kontejneru na použité ošacení, nenechávejte Vámi donesené ošacení vedle kontejneru a vyčkejte, až svozová firma kontejner vyprázdní.
Děkujeme za pochopení.

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva. Krajský úřad Moravskoslezského kraje zjišťuje zájem potenciálních žadatelů o kotlíkovou dotaci. Tento průzkum bude sloužit jako podklad pro žádost kraje o finanční prostředky Evropské unie na kotlíkové dotace pro občany v našem kraji.  Čím více odpovědí shromáždíme, tím více prostředků bude na výměny kotlů v Moravskoslezském kraji z EU poskytnuto. Vyplnění formuláře Vám zabere max. 5 minut a nezavazuje Vás k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022. Adresa pro vyplnění dotazníku – viz https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C03yOTCqUUWOgUPHfPEADg_y7dE-4rRHoGZyM1t2-S9UM1ZUQjdRR1pGMVhWOVdYNFVUSUdDWEhJTS4u. V případě dotazůse na nás neváhejte obrátit: tel.: 595 622 355 (kotlíková linka); e-mail: kotliky@msk.cz