Archiv rubriky: Obecní úřad

Hvězdička stříbrná dopadla na Zem a všechno kolem nás mění se rázem. Hvězdička stříbrná jehličím zavoní, v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní. Hvězdička stříbrná na okno zaťuká, jaké má tajemství pro holku, pro kluka? Hvězdička stříbrná nám zase po roce přináší… Continue Reading Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás tímto způsobem oslovit a požádat Vás o sběr plastových víček za účelem použití výtěžku na pomoc dvojčátkům Sofii a Alexovi, kteří se předčasně narodili a mají diagnostikovánu Centrální koordinační a tonusovou poruchu, a přestože jejich… Continue Reading Výzva občanům

Presentace koncepční studie – přístavba prostoru kolem fary a objektu fary Vážení spoluobčané, návštěvníci webu obce, dovolujeme si předložit k obecné a konstruktivní diskuzi studii přístavby prostoru kolem fary a objektu fary. Budeme velmi vděčni za konstruktivní příspěvky náměty k… Continue Reading Presentace koncepční studie KC

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce Obecní úřad Těškovice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Těškovice, které se koná dne pátek 4.11. 2016 od 18:00 hod. Místo konání: Obec Těškovice – místnost knihovny, budova Obecního úřadu v Těškovicích. Navrženýprogram: 1) Zahájení 2)… Continue Reading Zasedání zastupitelstva obce

Kontroly kotlů – informace Seznam techniků, oprávněných ke kontrole kotlů na pevná paliva, naleznete na následujícím odkazu. Kontrola se podle zákona č. 201/2012 Sb. týká kotlů na pevná paliva s příkonem 10 až 300kW. Musí být provedena nejpozději do 31.… Continue Reading Kontroly kotlů

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU PRESENTACI KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE TĚŠKOVICE Vážení občané, zastupitelstvo obce Těškovice si vás, dovoluje pozvat na veřejnou presentaci záměru obce Těškovice využití prostoru fary a okolí dle zpracované studie. Veřejná presentace proběhne ve středu dne 2.11.2016 od 14.00… Continue Reading Pozvánka na veřejnou presentaci KC

PLATBA VODNÉHO Úhradu poplatku za vodné pro první polovinu roku 2016 lze provést platbou na účet obecního úřadu s použitím následujících platebních dispozic. č.účtu obce: 1861291369 / 0800 variabilní symbol: 0300012016 konstantní symbol: 0008 specifický symbol: xxx (zde uvést číslo… Continue Reading Platba vodného

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta obce svolává na pátek 30. 9. 2016 od 18. hodin v malém sále KD zasedání zastupitelstva obce. Pozvánka zde.

Obecní úřad Těškovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Těškovice, svolaného starostou obce ing. Martinem SEDLÁKEM v souladu s § 91… Continue Reading Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Těškovice