Vesnické sportovní hry

20. ročník celoroční sportovní soutěže obcí

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015

o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí
Druh soutěže

Celoroční soutěž v různých disciplínách individuálních i kolektivních sportů.

Pořadatel:

TJ Velká Polom + organizační výbor soutěže složený ze zástupců zúčastněných obcí.

Soutěžící obce:

Kyjovice, Dolní Lhota, Hlubočec, Krásné Pole, Plesná, Velká Polom, Vřesina, Horní Lhota, Pustá Polom, Těškovice

Termín:

leden – listopad 2015, termíny jednotlivých soutěží budou upřesněny vždy na soutěži předchozí, propozice rozeslány, pokud to bude technicky možné, min. 14 dnů před soutěží zpravidla e-mailem. Soutěžním dnem je zpravidla sobota dopoledne

Startovné:

3 500 Kč za každou obec.

Ceny:

Vítězná obec získá putovní pohár, který je povinna vrátit před vyhodnocením dalšího ročníku pořadatelům.

Podmínky účasti:

Mohou startovat muži a ženy, kteří v roce 2015 dosáhnou 15 let, ve vyjmenovaných disciplínách 13 let, a mají v obci trvalý pobyt (u prezentace je povinnost předložit občanský průkaz, u osob mladších 15-ti let jiný důvěryhodný doklad nejlépe s fotkou). V tomto směru apelujeme na sportovní čest zúčastněných a věříme, že se nesníží žádný ze zúčastněných k jakémukoli podvádění v této věci. V případěneoprávněného startu bude družstvo obce z dané soutěže diskvalifikováno. Věkové omezení je zavedeno především z důvodu ochrany zdraví startujících. Proto je u mladších 15 let potřebný souhlas jednoho z rodičů– zajistí ho organizátor z dané obce. Forma souhlasu není předepsána – je možná osobní účast rodiče na soutěži nebo písemnou formou /formulář je k dispozici na http://www.hlubocec.cz/vesnicke-sportovni-hry/ Startující ve všech soutěžích se účastní na vlastní riziko a zodpovědnost se znalostí svého zdravotního stavu a berou na vědomí, že jejich účast není kryta žádným pojištěním ze strany pořadatele.

Rozpis soutěží:
termín (předběžný) soutěž pořadatel
leden /17.1.2015/ sálová kopaná Dolní Lhota
únor /28.2.2015/ kuželky Velká Polom /v Dobroslavicích/
březen stolní tenis Kyjovice /v Pusté Polomi/
duben badminton Plesná
květen /4.5.2015/ přespolní běh Těškovice
červen volejbal Vřesina
červen nohejbal Horní Lhota
září /12.9.2015/ lukostřelba Velká Polom
říjen /3.10.2015/ cyklistika Plesná
říjen /24.10.2015/ sportovní střelba Hlubočec ( ve Velké Polomi)
listopad plavání Krásné Pole
listopad / 28.11.2015/ závěrečný večírek Horní Lhota

Rozpis soutěží je rámcový a může dojít ke změně pořadí soutěží z organizačních důvodů. O přesném termínu konání soutěže budou organizátoři informováni s dostatečným předstihem.

Systém soutěží:

Soutěže jednotlivců – družstvo tvoří max. 4 závodníci předem nahlášeni jako členové družstva a do výsledkové listiny se započítají výsledky 3 nejlepších, ze kterých bude sestaveno redukované pořadí pro hodnocení družstva do VSH. Soutěže v přespolním běhu, plavání a závodu do vrchu se považují za otevřené a mohou se jich zúčastnit i další závodníci ze zúčastněných obcí VSH mimo reprezentační družstvo obce a tito závodníci budou v případě umístění mezi nejlepšími odměněni cenami určenými pro nejlepší jednotlivce, i když nejsou členy družstva pro soutěž VSH.

1. plavání družstvo tvoří max. čtyři závodníci, soutěž jednotlivců na 100 metrů volný způsob s hodnocením do VSH dle pravidel. Start od 13 let /13 let je nutno dosáhnout v roce 2015/

2. stolní tenis

obec reprezentuje tříčlenné družstvo (+1 náhradník), hraje se ve třech skupinách, v každé skupině nastupuje jeden hráč z každé obce. Hráči na stejných místech ve skupině se utkají o konečné pořadí. V případě startu náhradníka musí tento dohrát skupinu, ve které nastoupil. Hraje se na 3 vítězné sety (set do 11 míčků, servis se mění po 2 podáních). Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí: 1.vzájemný zápas (tabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl míčků ze vzájemných zápasů, 3. celkový rozdíl míčků, 4. los. Pokud se do skupiny o pořadí probojují dva hráči jedné obce, automaticky sehrají první zápas v této skupině. Start od 13 let /13 let je nutno dosáhnout v roce 2015/

3. badminton

družstva ve složení 2 – 6 hráčů před zahájením turnaje vyplní soupisku hráčů, dle které musí být dodrženo nasazování hráčů do dvouher (výše nasazený hráč hraje první dvouhru). Družstva se utkají systémem každý s každým. Každé utkání se bude skládat ze tří zápasů, dvou dvouher a čtyřhry. Hráč může nastoupit do dvouhry i čtyřhry bez nároku na odpočinek mezi zápasy.

4. dráhové kuželky

obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, systém soutěže 20 + 20 hodů sdružených, hodnocení jako soutěž jednotlivců do VSH. Start od 13 let /13 let je nutno dosáhnout v roce 2015/.

5. přespolní běh

obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, trasa o délce cca 3,5 km v terénu, startuje se hromadně, hodnocení jako soutěž jednotlivců s hodnocením do VSH dle pravidel

6. volejbal

obec reprezentuje šestičlenné družstvo (+2 náhradníci). Hraje se na dva vítězné sety do 11 bodů beze ztrát a je nutný rozdíl 2 bodů k vítězství v setu. O pořadí rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl bodů z minitabulky, 3. celkový rozdíl bodů, 4. los

7. nohejbal

obec reprezentuje tříčlenné družstvo (+2 náhradníci), systém každý s každým. Hraje se dle českých pravidel nohejbalu na dva vítězné sety do 10 bodů. Případný 3. rozhodující set se hraje od stavu 5:5!
O pořadí rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl bodů z minitabulky, 3. celkový rozdíl bodů, 4. los

8. lukostřelba

Startují 4.členná družstva. Střelba na cíl – terč na vzdálenost 12m a 15m. Každý závodník bude mít v soutěži 3 nástřelné a 10 soutěžních pokusů pro každou vzdálenost.
Luky a šípy zajistí pořadatel – TJ Velká Polom. K tréninkovým účelům je možné po dohodě zajistit pro každou obec luk s šípy za výrobní cenu. Start od 13 let /13. let je nutno dosáhnout v roce 2015/. Kontakt na ing T. Lazeckého: lazecky@lukysipy.cz

9. cyklistika

obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo s hodnocením dle propozic VSH. Tratí je country závod na cca 20km, který vede po zpevněných polních a částečně asfaltových cestách Pořadatel vydá v dostatečném předstihu mapku trasy závodu a rozešle všem obcím.

10. sportovní střelba

ze vzduchové pušky na 10 m vstoje, 20 ran + nástřel dle pravidel sportovní střelby. Obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, hodnocení jako soutěž jednotlivců do VSH dle nových pravidel. Start od 13 let /13. let je nutno dosáhnout v roce 2015/.

11. sálová kopaná

obec reprezentuje čtyřčlenné družstvo (3+brankář) + max. 3 náhradníci, systém každý s každým. Hrací doba min. 1x5min čistého času, stanoví se dle počtu zúčastněných. Podrobná pravidla budou vydána před vlastní soutěží.Vítěz utkání získává 3 body, za remízu pak 1 bod. O pořadí při rovnosti bodů rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl branek z minitabulky, 3. větší počet vstřelených branek v minitabulce,4. celkový rozdíl branek, 5. celkový počet vstřelených branek, 6. los.

U soutěží v přespolním běhu a cyklistickém závodu se mohou zúčastnit i další zájemci mimo družstvo reprezentující obec, v případě cyklistiky však tito uhradí startovné stanovené pořadatelem.

Hodnocení:

1. soutěže jednotlivců – vytvoří se výsledková listina VSH, do které se započítají max. 3 nejlepší jednotlivci z družstva pro VSH /redukované pořadí/ . První v pořadí získá 30 bodů a každý následující o jeden bod méně. Získané body členů družstva se sečtou, vítězí obec s nejvyšším počtem bodů.
2. soutěže družstev – pořadí družstev je shodné s pořadím obcí dle pravidel dohodnutých pro každou disciplínu..
3. Celkové hodnocení VSH: Za 1. místo v soutěži získává obec 10 bodů, za každé další o 1 bod méně. V případě neúčasti či diskvalifikace nezískává obec žádný bod. Do celkového hodnocení se nezapočítávají 2 nejslabší výsledky každé obce. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění obce vyšší počet 1., 2., atd. míst. Pokud toto kritérium neurčí pořadí, obce se o pořadí i příp. odměnu dělí.

Organizační zajištění:

Jednotlivé soutěže budou po všech stránkách zajišťovat pořádající obce. Mohou dle svých finančních možností poskytnout občerstvení zdarma, věcné ceny, případně finanční odměny.

Propagace:

Jednotlivé soutěže budou propagovány plakáty podle možností jednotlivých obcí, organizátoři a soutěžící budou seznámeni s výsledky, průběžným pořadím a propozicemi další soutěže písemnou formou nebo e-mailem.

Informace:

Podají hlavní pořadatelé Milan Švidrnoch, 732 741 333, nebo Kamil Drozdek, 777 112 160, kamil.drozdek(at)email.cz
Organizátor pro obec Těškovice je Radomír Hoza, tel. 737 489 602, hozz(at)seznam.cz.
Svůj zájem o účast v soutěžích hlaste u našeho organizátora R. Hozy, nebo na obecním úřadě.

 

Fotografie z této akce naleznete v “olympijské fotogalerii“.

Fotogalerie ze sálové kopané 2015 viz na http://veverkaz.rajce.idnes.cz/Vesnicke_sportovni_hry/.

 

Výsledky soutěží 2015

Lukostřelba (pdf)
Sálová kopaná (pdf)
Kuželky (pdf)
Stolní tenis (pdf)
Badminton (pdf)
Přespolní běh (pdf)
Volejbal (pdf)
Nohejbal (pdf)

 

Výsledky soutěží 2014

Sálová kopaná (pdf)
Kuželky (pdf)
Stolní tenis (pdf)
Badminton (pdf)
Přespolní běh (pdf)
Volejbal (pdf)
Nohejbal (pdf)
Lukostřelba (pdf)
Cyklistika (pdf)
Střelba ze vzduchovky (pdf)
Plavání (pdf)

 

Výsledky soutěží 2013

Sálová kopaná (pdf)
Kuželky (pdf)
Stolní tenis (pdf)
Badminton (pdf)
Přespolní běh (pdf)
Volejbal (pdf)
Nohejbal (pdf)
Cyklistika (pdf)
Střelba ze vzduchovky (pdf)
Plavání (pdf)

 

Výsledky soutěží 2012

Plavání (pdf)
Kuželky (pdf)
Stolní tenis (pdf)
Badminton (pdf)
Přespolní běh (pdf)
Volejbal (pdf)
Nohejbal (pdf)
Střelba ze vzduchovky (pdf)
Sálová kopaná (pdf)

 

Výsledky soutěží 2011

Plavání (pdf)
Kuželky (pdf)
Stolní tenis (pdf)
Badminton (pdf)
Přespolní běh (pdf)
Volejbal (pdf)
Nohejbal (pdf)
Lukostřelba (pdf)
Cyklistika (pdf)
Střelba ze vzduchovky (pdf)
Sálová kopaná (pdf)