Etický kodex

ETICKÝ KODEX DISKUZNÍHO WEBU „PTEJTE SE ZASTUPITELŮ“

Tato stránka je určená k diskuzím občanů se zastupiteli obce Těškovice. Diskuzi řídí správce webu se starostou obce, kteří dohlíží na dodržování níže uvedených pravidel diskuze.
Nevadí kritika, ani jakékoliv slušně formulované komentáře občanů k libovolným tématům, ale žádáme všechny diskutující o dodržování níže uvedených pravidel:

1. Diskusní fórum je zaměřeno především na dění v obci a je místem pro veřejnou komunikaci mezi občany obce zastupiteli obce Těškovice.

2. Diskuze je moderovaná, příspěvky odporující pravidlům diskuze budou správcem smazány a nezveřejněny. Správce může do diskuze v nutném případě zasáhnout, není však jeho povinností za
všech okolností reagovat na diskutující.

3. Do diskuze se může zapojit pouze uživatel webových stránek, který v diskusním příspěvku uvede své celé jméno a příjmení. Příspěvky označené jako anonym či přezdívkou nebudou uveřejněny a nebude na ně reagováno.

4. Neurážejte zastupitele obce  či občany, kterých se týká probíraný problém a to  jakýmkoliv způsobem, nesnižujte jejich význam, postoj či jejich názor na danou věc, veřejně je nepomlouvejte. Ptejte se, prosíme, konstruktivně a konstruktivně vám bude odpovězeno.

5. Neurážejte ostatní účastníky diskuze, každý má právo na svůj názor publikovaný vhodným a slušným způsobem.

6. Příspěvky v diskusním fóru by se měly vztahovat k jednotlivým tématům a měly by zachovávat pravidla slušnosti. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány. Naopak věcné připomínky a názory, případné návrhy řešení k tématu jsou vítány. 

7. Dodržujte, prosím, obvyklá pravidla slušnosti. Co je nevhodné v obvyklém životě, je nevhodné i na internetu.

Zastupitelstvo Obce Těškovice