Pohoda ve Skále – 2019

Vážení spoluobčané, uveřejňujeme na našem výběr fotek se zdařilé akce pod vedením zastupitele obce Ivana Lindovského a majitele společnosti Kovomot Lindovský s.r.o., který poskytl prostory své společnosti a vybavení pro provedení odborných prací na ocelové konstrukci
a poskytl materiální dar – vlastní ohniště s komínem. Nový důstojný přístřešek pro posezení, setkání rodinných příslušníků, pořádání oslav v přírodě byl dne 18.5.2019 v 17.00 hod. otevřen s možností využití široké veřejnosti. Zastupitelstvo obce děkuje všem dobrovolníkům za práci, kterou společně odvedli na tomto důstojném posezení a děkuje i všem, kteří se postarali za občerstvení ať už při vlastních pracech či při slavnostním otevření. Samozřejmě patří dík
i hudebnímu doprovodu po dobu konání otevření. Věříme, že všichni návštěvníci se budou k tomuto dílu chovat tak, aby bylo zachováno co nejdéle nepoškozeno. Zastupitelstvo obce.