Těškovické jaro 2010

Domácí soubor: Dámský krejčí
Soubor Lojza: Světáci
Chaos Valašská Bystřice: Bačova dcera