Historie obce

U většiny obcí na jihovýchodním Opavsku neexistují spolehlivé prameny o jejich vzniku. Tyto obce vstupují do historie poměrně pozdě, což způsobuje zejména fakt, že okolí tvořily husté lesy. Těškovice byly založeny klášterem Hradisko u Olomouce asi koncem 12. či začátkem 13. století. První písemná zmínka však pochází až z roku 1377.
Až do roku 1850 byla obec úzce spjata se sousedními Kyjovicemi, kde bylo sídlo panství, kam patřily ještě pusté vsi Výškovice a Žebrákov. S tímto panstvím měnily Těškovice často majitele. Roku 1430 je vlastnil Václav Falkl z Čochendorfu, jinak z Přívozu, dále připadly jeho synům Alexandru a Mikuláši, který je roku 1496 prodal bratřím Janu a Václavu z Fulštejna, čímž vsi připadly k bíloveckému panství. Ve skutečnosti však prodal jen vrchní právo, neboť za vlastníka se stále považoval klášter Hradisko. Ten Těškovice a řadu dalších vsí r. 1526 prodal Kryštofovi z Tvorkova. V polovině 16. století se ve vlastnictví obce vystřídali opět Fulštejnové, Oderští z Lindeřova, Pražmové z Bílkova, chvíli také Eliška Rotemberková z Ketře a Václav Šeliha z Řachova. Po třicetileté válce v roce 1654 přešel statek Kyjovice a Těškovice po přeslici do rukou katolických Kalkreuterů. Od r. 1805 jej vlastnili Falkenhaimové z Glošku, z jejichž rukou přešel po přeslici na rod Stollbergů a v jejich rukou zůstalo někdejší kyjovické panství až do znárodnění v r. 1945.
Roku 1850 se staly Těškovice samostatnou obcí a až do r. 1896 byly součástí okresu Opava, v létech 1896 – 1960 pak součástí bývalého okresu Bílovec. Při územní reorganizaci v r. 1960 byla obec opět připojena k okresu Opava. V roce 1973 skončila samospráva obce, byl ustanoven společný národní výbor pro obce Pustá Polom, Těškovice, Kyjovice, Hlubočec se sídlem v Pusté Polomi a v r. 1979 byly tyto obce sloučeny pod jednu – Pustou Polom a vytvořeny místní části. Od r. 1990 je obec opět samostatná.