Držitelé Těškovic

aneb jediné zmínky do 17. stol

Těškovice, jež vznikly na zboží kláštera hradišťského, byly až do r. 1377 nejspíše jeho majetkem, než připadly k dílu opavských knížat Přemka a Václava. Vzhledem k tomu, že o Ondřeji z Těškovic, uváděnému z roku 1377 ani o Janu Měříčkovi z Těškovic není známo, že by byli držiteli vsi Těškovice, nelze říci až do roku 1430, komu patřily. Teprve v tomto roce je v zemských deskách knížectví opavského zaznamenán jako majitel Těškovic a Kyjovic Václav Falkl z Čochendorfu, jinak z Přívozu, který se v roce 1439 uvádí již jako Falkl z Těškovic, na které má v r. 1461 vrchní právo.
Po Václavu Falklovi převzali roku 1461 Těškovice jeho synové Alexandr a Mikuláš, avšak již o pět let později postoupil Alexandr své podíly na Těškovicích a Kyjovicích a tehdy pustých sousedních vsích Vyškovicích a Žebrákovu svému bratru Mikuláši. Ten však roku 1496 prodal vsi i s příslušenstvím bratřím Janu a Václavu z Fulštejna na Bílovci, čímž připadly k bíloveckému panství. Ve skutečnosti prodal Fulštejnům na těchto vsích jen vrchní právo, protože klášter Hradisko nadále trval na jejich majetnictví a vyžadoval nadále konání robot ke dvoru do Oldřišova. Klášter prodal Těškovice a řadu jiných vsí v r. 1526 Kryštofovi z Tvorkova, který zde k roku 1529 vlastnil část poddaných a užitků, jež po něm krátkou dobu držela, a to až do roku 1533, jeho matka Eliška z Langrova. Avšak po 4 letech přešly opět Kryštofovi z Tvorkova.
V roce 1538 přikoupili Těškovice a Kyjovice k bíloveckému panství znovu Fulštejnové; k roku 1543 je po nich drželi jako bílovecká vrchnost Oderští z Lindeřova a po nich v r. 1548 Pražmové z Bílkova. K roku 1559 vlastnila Těškovice Eliška Rotemberková z Ketře, k roku 1607 vlastní ve vsi příslušník nekatolické šlechty Beneš Pražma z Bílkova 15 poddaných sedláků, 7 zahradníků, fojta a mlynáře, avšak již v r. 1610 drží Těškovice zástavou Václav Šeliha z Řachova. Po třicetileté válce v roce 1654 přešel statek Kyjovice a Těškovice po přeslici do rukou katolických Kalkreuterů. Od r. 1805 jej vlastnili Falkenhaimové z Glošku, z jejichž rukou přešel po přeslici na rod Stollbergů a v jejich rukou zůstalo někdejší kyjovické panství až do znárodnění v r. 1945.
Z uvedených historických faktů a skutečností je zřejmé, že až do 17. stol. je o Těškovicích známo jen to, kdo byl jejich držitelem. V jejich držení se vystřídala řada rodů, hlavně nižší šlechty, která vlastnila na Opavsku zpravidla ještě další vsi.