Poplatky 2020

Údaje pro bezhotovostní úhradu: vodné za leden-duben r. 2020

27.5.2020

č.účtu obce: 1861291369 / 0800
variabilní symbol: 0304002020
konstan.symbol: 0008
specifický symbol: xxx (číslo domu)


Údaje pro bezhotovostní úhradu popl. – za PSA pro rok 2020

27.3.2020

Číslo účtu obce: 1861291369 / 0800
Variabilní symbol: 0400002020
Konstantní symbol: 0008
Specifický symbol: xxx (uvést číslo domu)

Poplatek za psa je pro rok 2020 stanoven v jednotné výši 150,- Kč.


Údaje pro bezhotovostní úhradu popl. – Vodné za 2. pol roku 2019

27.3.2020

Číslo účtu obce: 1861291369 / 0800
Variabilní symbol: 0300022019
Konstantní symbol: 0008
Specifický symbol: xxx (uvést číslo domu)