Menu
Obec Těškovice
Těškovice

OKNA Dům služeb

OKNA Dům služeb

NÁZEV PROJEKTU: Objekt občanské vybavenosti Těškovice – Snížení energetické náročnosti – Výměna vnějších výplní stavebních otvorů

ÚČEL PROJEKTU:

Cílem projektu je naplnění strategie snížení energetické náročnosti nově koupené nemovitosti v obci Těškovice v roce 2018 a vypracovaného dokumentu Energetické studie, Objektu občanské Vybavenosti – dům služeb, společností PKV Build vypracované v 17.10.2018 jako základní dokument pro potřeby koordinovaných investic v oblasti snížení stávající energetiky nehospodárné budovy a snížit tak její provoz na náklady energií. Cílem projektu Domu služeb v obci Těškovice je snaha zastupitelstva obce Těškovice rozšířit stávající služby pro občany obce a obcí okolních o následující služby – /manikůra, pedikůra, služby Pošta partner, adekvátní prostory pro obecní knihovnu, Baby klub, zřízení provozony Pošta Partner apd./.
Postup k jeho dosažení: postupná koordinovaná modernizace a rekonstrukce objektu v dílčích koordinovaných krocích postupné realizace. První krok – snížení energetické náročnosti – výměna výplní vnějších stěn objektu /okna, dveře/ – zakoupený objekt byl vystavěn v roce 1974 a výplně otvorů jsou od té doby ve shodném provedení dřevěné konstrukce s jednoduchým a dvojitým zasklením, jaké se v té době provádělo. Jednoznačným záměrem energetického posouzení společnost PKV BUILD je kapitola 2.6 kde se doporučuje nahradit stávající konstrukce výplní otvoru s nevyhovujícími tepelně technickými vlastnostmi za konstrukce nové a energeticky úsporné ve vazbě na snížení spotřeby energie pro vytápění objektu. Kvantifikací měřitelných cílů je tedy snížení nákladů na vytápění objektu, které se dá vyhodnotit spotřebou tuhých paliv na vytápění objektu a to vyhodnocením spotřeby za roky předcházející a roky následující po realizaci výměny okenních a dveřních výplní vnějších stěn. Další kvantifikací cílů je počet vyměněných výplní v celkovém počtu 13 ks různých velikostí dle stávajícího stavu objektu.

ODŮVODNĚNÍ PROJEKTU:

Účel realizace projektu: naplnění nastavené realizace energetických úspor objektu dle vypracované energetické studie – koncepce stavby; postupná realizace modernizace objektu a rekonstrukce objektu do stavu, který není poplatný dnešní době; snížení spotřeby paliva na vytápění objektu. Předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a žadatele: modernizace majetku obce; zvýšení ceny nemovitosti související s modernizací stávajícího stavu objektu; udržení stávajícího provozu objektu.

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU:

1. 1. 2019

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU:

31. 12. 2019

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

STAVBA BYLA FINANCOVÁNA:
z prostředků MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 – podíl
38,39% nákladů na financování akce

MSK logo

z prostředků OBCE TĚŠKOVICE – Rozpočet obce Těškovice 2019 – podíl 61,61% nákladů na financování akce

Logo obce

Datum vložení: 15. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2022 13:59
Autor: Správce Webu
Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?