Rekonstrukce základní školy 2018


null


Název projekt

Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten 1-3 etapa

Investor: Obec Těškovice
Dodavatel: Beskydská stavební , a.s. Třinec
Harmonogram projektu:
I. etapa: ve lhůtě nejpozději do 15.9.2018
II. etapa: ve lhůtě nejpozději do 15.12.2018
III. etapa: ve lhůtě nejpozději do 15.5.2019


Účel projektu:

I. etapa – projekt je zaměřen na modernizaci výuky v Základní škole Těškovice s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky a rozvoj environmentálního vzdělávání. Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity ZŠ či zlepšení odborné přípravy pedagogů na samotnou výuku. Pro vytvoření tohoto účelu projektu je rekonstrukce a nadstavba podkrovních prostor objektu školy pro vytvoření nových učeben objektu školy
II.etapa – přístavba šaten školy, dispoziční úpravy celého objektu školy včetně výměny technických zařízení budovy /elektro, zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika apd./
III.etapa – venkovní zateplení objektu škola a snížení energetické náročnosti objektu
Vše zobrazeno na stavebně technických výkresech jednotlivých podlaží, řezů a pohledů objektu včetně situace stavby – možno zobrazit v příloze.


Náklady stavby:

Stavební práce
1. Etapa – 6 959 677,26 Kč bez DPH
2. Etapa – 5 005 692,09 Kč bez DPH
3. Etapa – 2 228 950,75 Kč bez DPH
Vybavení nábytkem – probíhá výběr zhotovitele
Počítačová technika – probíhá výběr zhotovitele


Dotace stavby:

Ministerstvo pro místní rozvoj, prostřednictvím IROP – 9.109.049,40 Kč.-
Moravskoslezský kraj – 810.000,00 Kč.-


Organizační zajištění projektu:

Projektová dokumentace – autorský dozor stavby: Leo Chřibek
Dotační management: BON FINANCE s.r.o., Ostrava
Poskytovatel bankovních služeb: Česká spořitelna a.s., pobočka Opava
Technický dozor stavby: Obec Těškovice, Sedlák Martin
Koordinátor BOZP: Viktor Kudrna
Grafické přílohy: stavebně technická dokumentace


Technická dokumentace

Popis projektu.doc (viz. web)
D.1.1.b-01N_Půdorys 1.NN.pdf
D.1.1.b-02N_Půdorys 1.NP.pdf
D.1.1.b-03N_Půdorys 2.NP.pdf
D.1.1.b-04N_Půdorys 3.NP.pdf
D.1.1.b-05N_Půdorys střechy.pdf
D.1.1.b-06N_Řez A-A.pdf
D.1.1.b-07N_Řez B-B.pdf
D.1.1.b-08N_Pohled od jihu, od východu.pdf
D.1.1.b-09N_Pohled od severu, od západu.pdf
C.3 Koordinační situační výkres.pdf


Fotodokumentace
Týden realizace Popis stavebních prací Fotografie
26 KT/2018 V úvodu zpráv z realizace stavby dáváme k dispozici pár fotografií, jakou jsme měli školu po vystěhování, abychom po rekonstrukci mohli konstatovat bylo li to lepší po „starém“, nebo je to lepší v „novém“.
Ke dni 29.6.2018 došlo k předání staveniště dodavateli stavebních prací a plán je na nejbližší týdne je následující
Navážení oplocení – 29.6.2018; elektro rozváděč apd.
Bourací práce uvnitř objektu od 2.7. a dále průběžně; státní svátky volno
Odstranění střechy – od 9.7. dále
Do 30. 7. 2018 obvodový ztužující věnec
Návoz PREFA konstrukce stropu nad 2. NP – 32.týden
Foto 1
27-29 KT/2018 Probíhají bourací práce uvnitř objektu; provedeno oplocení zařízení staveniště, umístěny plakáty s povinnou publicitou projektu I.etapy; probíhá odstraněí konstrukce střechy objektu Foto 2
2.7.2018 Zahájení rekonstrukce Video 1
9.7.2018 Demolice střechy Video 2


null


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

fourteen + seventeen =

*