Zastupitelstvo obce

pro období 2018-2022

HOZA Radomír – místostarosta obce – uvolněný
MUDr. KUPKA Michal
Bc. LINDOVSKÁ Marie
LINDOVSKÝ Ivan
SEDLÁK Daniel
Ing. SEDLÁK Martin – starosta obce – neuvolněný
ŠERK Miroslav
VAVREČKA Jiří
VAVREČKA Vojtěch

Členové výborů a komisí

Výbor finanční

VAVREČKA Jiří – vedoucí výboru
Bc. LINDOVSKÁ Marie, SEDLÁK Daniel – členové

Výbor kontrolní

MUDr. KUPKA Michal – vedoucí výboru
ŠERK Miroslav, LINDOVSKÝ Ivan – členové

Komise výstavby a životního prostředí

ŠERK Miroslav – vedoucí komise
Ing. SEDLÁK Martin, VAVREČKA Jiří – členové

Komise sportovní, kulturní a školská

SEDLÁK Daniel – vedoucí komise
VAVREČKA Vojtěch, LINDOVSKÝ Ivan, Ing. NOHLOVÁ Adriana DiS., Mgr. SEDLÁKOVÁ Tereza, Bc. LINDOVSKÁ Marie, LICHÁ Denisa – členové

Komise přestupková

JuDr. BENKOVÁ Veronika Lenka – vedoucí komise
HOZA Radomír – člen
KUDRNOVÁ Anna – zapisovatelka

Zástupci do rad Mikroregionů

Mikroregion Matice slezské – HOZA Radomír
Sdružení obcí Bílovecka – ing. SEDLÁK Martin

Zástupci zřizovatele příspěvkové organizace – Školská rada

VAVREČKA Vojtěch
MUDr. KUPKA Michal