Fotbalové hřiště


Fotbalové hřiště

Provoz: celoročně (zimní provoz za umělého osvětlení)
Sporty: fotbal, hasičské sporty – (tréninky, utkáni, soutěže – místní spolky, veřejnost, přespolní)