Historie MŠ

Provoz mateřské školy v Těškovicích byl zahájen v říjnu 1948, kdy do ní bylo zapsáno 37 dětí a byla umístěna v přízemí národní školy. V roce 1951 však její činnost z důvodu nedostatku učitelek skončila. Až v r. 1957 byl v Těškovicích zřízen zemědělský útulek, který se o dva roky později opět změnil na celodenní mateřskou školu se stravováním.
V roce 1977 byla započata výstavba budovy nové mateřské školy na zahradě základní školy. Její stavba byla dokončena ke konci roku 1980 a 2. ledna 1981 tak mohla být slavnostně otevřena. V nové MŠ bylo zapsáno 60 dětí do dvou oddělení. Od té doby funguje MŠ bez přerušení, i když počet dětí postupně klesá. Z právního hlediska se MŠ 1. ledna 2003 stala součástí Základní školy v Těškovicích, která jakožto samostatný právní subjekt začala hospodařit samostatně jako příspěvková organizace.