Projekt Tvořiví žáci a učitelé na ZŠ Těškovice

Souhrné informace o projektu

Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.4 – unit costs
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 7.1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu: Tvořiví žáci a učitelé na ZŠ Těškovice
Zkrácený název projektu: Tvořiví žáci a učitelé
Název projektu anglicky: Creativity pupils and teachers in school Teskovice
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2010
Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 2. 2013
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 30
typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb./701-704 (FZ 07/2009)
Rozpočet projektu celkem: 535 686,00 Kč

Průběžné informace o realizaci projektu

20. 10. 2010 Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
CZ.1.07/1.4.00/21.0176 Tvořiví žáci a učitelé na ZŠ Těškovice, byly na bankovní účet krajského
úřadu poukázány finanční prostředky ve výši 321 411,60 Kč.