Spolky

Sokol

Tělovýchovná jednota Jednota zajišťuje organizovaný sport v obci. U okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy jsou registrovaná tato sportovní odvětví: fotbal, silový trojboj, lední hokej a aerobik. Kontakt: Předseda Tomáš…

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Těškovice Provozuje nově vlastní stránky sdhteskovice.proweb.cz Je to nejpočetnější složka v obci. Kromě běžné činnosti má družstvo, které v historických uniformách a stříkačkou “Stratílek” vyplňuje programy hasičských…

Divadelní soubor Berani

Soubor se věnuje ochotnickému divadlu nepřetržitě od roku 1949. Jedná se o zkušený soubor vystupující na soutěžích ochotnických divadel a je také spoluorganizátorem přehlídky “Těškovické jaro”. Vystupuje v okolí a…

Rybáři

HCT – Hildegron Carp Team Toto je název sdružení rybářů v obci. Svou rybářskou činnost vykonávají v povodí potoků Setina a Jamník včetně nádrže Tísek, ale pořádájí hlavně výpravy na…

Myslivci

Myslivecké sdružení Bítov – Těškovice Sdružení hospodaří ve společenstevní honitbě Těškovice. Kontakt: Petr Bárta, Těškovice 147, tel.: 737963368

Včelaři

Včelaři jsou organizováni v základní organizaci Pustá Polom. V obci mají 4 členy, kteří chovají celkem více než 20 včelstev. Důvěrníkem je p. Martin Stříž.

Zahrádkáři

Sdružení zahrádkářů Těškovic Samostatným sdružením jsou těškovičtí zahrádkáři od roku 2003, kdy se odtrhli od ČZS. Sdružení má kolem 90 členů a vyvíjí činnost v oblasti životního prostředí, pěstitelství, ale…

Klub seniorů

Těškovice O klubu Klub seniorů je nejmladším spolkem obce. Organizuje pro své členy a příznivce nejrůznější besedy, přednášky, zájezdy apod. První kroky k zahájení činnosti důchodců a moderně nazývaných seniorů…

Nohejbalisté

Nohejbalisté z Těškovic tvoří neorganizované uskupení občanů obce, které spojuje chuť sportovat a nadšení z jejich oblíbené míčové hry. Nedělní dopolední volno začali naši nohejbalisté využívat pro svoji aktivní činnost…

Tenisté

OPEN TESKOVICE – tenisový turnaj ve čtyřhře „O pohár starosty obce“