Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Těškovice
Provozuje nově vlastní stránky sdhteskovice.proweb.cz

Je to nejpočetnější složka v obci. Kromě běžné činnosti má družstvo, které v historických uniformách a stříkačkou “Stratílek” vyplňuje programy hasičských a jiných obecních slavností doma i v širokém okolí. Možno si jejich vystoupení objednat na níže uvedených kontaktních telefonních číslech.
SHD sdružuje také mladé hasiče, kteří reprezentují obec na okresních i krajských soutěžích v hasičském sportu. Především pro ně je pak také každoročně pořádán letní výcvikový tábor na “Suché zátoce” v údolí Setiny.

Starosta: René Bárta, tel.: 604 963 582

Velitel: Jiří Krayzel, tel.: 731 300 262


Nejen sportovní činnost

PODPORA ZÁJMOVÉ ČINNOST A MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY – SDH TĚŠKOVICE 2020

ÚČEL PROJEKTU: Podpora zájmové činnosti v SDH Těškovice formu finančního příspěvku na dobrovolnou činnost – sportovní činnost, činnost s dětmi, materiálně technické vybavení spolku. Cíl projektu – podpora zájmové činnosti dětí a mládeže v SDH Těškovice – organizace tradičního letního a zimního tábora v místní části Suchá zátoka – posílení…

Havířov 2020 – SDH Těškovice

V sobotu 29.2.2020 se v městské sportovní hale v Havířově uskutečnil 31. ročník neoficiálního halového mistrovství České republiky, Slovenska a Polska v požárním sportu mládeže. Soutěžilo se ve třech disciplínách a to v uzlové štafetě, kde velmi mile překvapili naši starší žáci a brali 3. místo, mladší pak 17. Další…

Finanční dary 2020

Vážení spoluobčané, zástupci společenských a zájmových organizací působících na katastru obce Těškovice, zastupitelstvo obce na svém veřejném jednání dne 13.12.2019 odsouhlasilo podávání žádostí o finanční dary na rok 2020 pro vaši činnost. Vaše žádosti budou přijímány na zveřejněném formuláři do dne 24.2.2019 a to doručením pouze v písemné podobě s…

Víkend hasičů v Přerově

Naši muži postoupili na mistrovství ČR do Trutnova jasným vítězstvím ve všech třech disciplínách, ženy vybojovaly krásné druhé místo v kraji, suverénně vyhrály požární útok. MČR v Trutnově se bude konat ve dnech 26.6. – 28.6.2015, bude vysílat i firetv. D. Krayzlová

Opět postup na MČR!

Naše dorostenky opět po roce vybojovaly postup z krajského kola na Mistrovství ČR!!! Tentokrát to bude v Praze ve dnech 11. a 12. července. Kéž se jim daří neméně jako loni, kdy měly v Brně stříbrnou medaili. Smůlu měli naši kluci dorostenci, kteří před požárním útokem vedli, ale roztrhlá hadice…


Více příspěvků