Klub seniorů

Těškovice


O klubu

Klub seniorů je nejmladším spolkem obce. Organizuje pro své členy a příznivce nejrůznější besedy, přednášky, zájezdy apod.
První kroky k zahájení činnosti důchodců a moderně nazývaných seniorů v obci Těškovice začal propagovat pan Václav Krč , paní Božena Lindovská a paní Ludmila Sýkorová z Těškovic. Historicky první jednání se zástupci obce vedli 10. ledna 2011 paní Ludmila Sýkorová, paní Božena Lindovská a pan Václav Krč. Další jednání na OÚ proběhlo 7. února 2011. Výsledkem dvou jednání byl příslib obce o pomoci s činností seniorů.
Na prvním setkání zájemců o činnost seniorů 21. 1. 2011 v malém sále KD v Těškovicích se sešlo 47 seniorů. Přítomní zvolili prozatímní výbor ve složení:
Sýkorová Ludmila
Kupková Anna
Hošová Anna
Nohlová Marie
Lindovská Božena
Krč Václav
Polášek Jan


Fotografie z proběhnuvších akcí klubu si prohlédněte ve fotogalerii.


Kontakt

Polášek Jan, e-mail: polasek.teskovice@seznam.cz


„Klubu seniorů z Těškovic“

Plán na rok 2022 se připravuje.