Rybáři

HCT – Hildegron Carp Team

Toto je název sdružení rybářů v obci. Svou rybářskou činnost vykonávají v povodí potoků Setina a Jamník včetně nádrže Tísek, ale pořádájí hlavně výpravy na rybářsky atraktivnější místa u nás i v zahraničí. Tak jako řada jiných spolků v obci pořádá různé kulturní akce a podílí se na společenském životu obci.

Kontakt:

předseda: Ivan Lindovský, Těškovice 219, tel.: 553 715 888

hildegron.xf.cz
www.facebook.com/hildegroncarp