Tenisový turnaj – ročník 2013

Zpráva Těškovické tenisové asociace

Poslední listopadovou sobotu byl ukončen celoroční tenisový turnaj ve čtyřhře O POHÁR STAROSTY OBCE TĚŠKOVICE.

Letošního jubilejního desátého ročníku se zúčastnilo 13 dvojic,které mezi sebou hrály systémem na tři vítězné sety bez výhod.Závěrečné vyhodnocení proběhlo v místním pohostinství, kde byly předány věcné ceny,diplomy a pohár vítězům starostou obce panem Martinem Sedlákem.
Třetí místo obsadila dvojice – Daniel Juchelka a Jaromír Lasák. Druhou příčku vybojovali – Kamil Nohel a Pavel Schaumann. Vítězem turnaje se stali – Dušan Sýkora a Martin Křivý.
Čestné uznání obdržela dvojice – Milan Nosek a Stanislav Honus za desetiletou účast v turnaji bez změny partnera. Po vyhodnocení celého turnaje následovalo promítání fotodokumentace, slavnostní večeře a uvolněná diskuse.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným turnaje, za jejich velmi kvalitní výkony a do příštího klání popřát hodně tvrdých podání,přesných riternů a hlavně radost ze hry. Poděkování patří také dlouholetým sponzorům – Obci Těškovice,Milanu Noskovi a Olinu Němcovi.
Přeji klidné prožití vánočních svátků a ve všem úspěšný rok 2014.
Za TTA R.Hoza