Klub českých turistů IVV
KČT SSK Vítkovice a obec Těškovice si vás dovolují pozvat na

III. ročník dálkových pochodů a cyklojízd

"Po stopách mlynáře Těška Ferdinanda z Těškovic zvaného Ferda",

konaného dne 24.6.2006.

Start od 7.00 - 10.00 hod. na víceúčelovém hřišti v Těškovicích.

V průběhu celého dne probíhá na víceúčelovém hřišti v Těškovicích volejbalový turnaj.

U příležitosti narození Těška Ferdinanda, po němž obec Těškovice získala své jméno, jsme se rozhodli uspořádat další ročník dálkových pochodů a cyklojízdy a sdělit pověst, která se váže na vyobrazený mlynářský erb.

Pověst praví:

Léta páně 1116 požádán byl Vladislav I., kníže český od krále uherského Štěpána, aby mezi sebou spolu věčný pokoj uzavřeli. Za tou příčinou sjeli se oba vládcové se vším svým lidem na uherské pomezí.

V ten čas byl však z Uher vyhnán jistý bohaprázdný chlap, jménem Sok. Týž chtěje se vymstíti za to své vyhoštění ze zemí uherských, ze msty se vynasnažil falešného posla sám učiniti a obě strany na sebe popudil tak, že místo věčného smíru povstal mezi Uhry a Čechy veliký boj, při kterém bylo bojováno se střídavým štěstím.

Najednou počali čeští zástupové utíkati a útěku tomu nemohl zabránit ani Vladislav kníže sám, který osobně k vojsku dorazil. Když již nebezpečí prohry bitvy bylo největší a zdálo se být věc česká celá ztracena, skočil mezi dotírající Uhry muž v bílé suknici a veliké množství jich mečem v půli zprotínal tak, že až do ozdobných článků se v krvi lidské brodil. To když Uhři viděli, na útěk se obrátili a až k městu Budínu pospíchali.

Po tak slavném vítězství tázal se kníže Vladislav svých rytířů, kdože byl ten hrdina, jenž si tak udatně počínal? Odpověděli rytíři, že mlynář Jiří z Doupova, načež týž byl před kníže přiveden. Když se knížeti poklonil, povstal kníže z pařezu, na kterém po boji odpočíval a podal udatnému bijci ruku. Mlynář, chtěje mu také pravou podati, spatřil, že v bitvě o tři prsty přišel. Proto rychle ruku o svou bílou suknici otřel, přičemž tři krvavé pruhy si udělal a teprve poté ruku knížeti podal.

Kníže nato oslovil mlynáře následovně: Díky Ti, ctný, udatný hrdino, žes nás dnes od veliké hanby vysvobodil. Za odměnu budeš ty a všichni tví potomci tvého stavu tři červené pruhy v bílém poli erbu jaké jsi sám učinil, užívati. Zároveň jmenoval Jiřího z Doupova správcem města Žatec a celého tenkráte ještě českého kraje. Soka pak, který svým hanebným vystoupením onu strašlivou řež a zlovůli způsobil, kázal kníže u přítomnosti mlynáře a celého vojska čtyřmi koňmi roztrhati.

Budeme moc rádi, pokud se Vám budou naše trasy Za Těškem Ferdou líbit a dodáváme, že výše uvedená pověst je pouze pověstí smyšlenou pro tuto akci a případná podobnost osob čistě náhodná!!!


Pěší trasy:

10 km: Z Těškovic po silnici ve směru na Kyjovice dojdeme na Panský mlýn (K1), zde odbočíme vpravo na žlutou TZ a po ní dojdeme až k Bítovu, kde opět vpravo zabočíme na asfaltovou silnici a po ní dojdeme zpět do cíle v Těškovicích.

18 km: Z Těškovic se vydáme po silnici ve směru na Výškovice a po asi 1 km odbočíme vpravo na modrou TZ. Po ní půjdeme přes rozc. U Patra až do Pusté Polomi (K2).Dále po modré TZ na Zátiší a po zelené TZ přes Kyjovice na Panský mlýn (K1). Odtud po žluté TZ do Bítova a po silnici zpět do cíle v Těškovicích.

35 km: Z Těškovic stejně jako trasa 18 km do Pusté Polomi (K2). Odtud po silnici směr Podvihov na Podvihovský mlýnek (K3). Zde se napojíme na modrou TZ a dojdeme do Nových Sedlic. Odbočíme vpravo na červenou TZ dojdeme po ní do Hrabyně a pak po zelené TZ přes Zátiší, Kyjovice na Panský mlýn (K1) a po žluté TZ do Bítova a po silnici zpět do cíle v Těškovicích.

50 km: Ze startu po silnici směr Výškovice, před koncem obce Těškovice odbočíme vlevo na cyklotrasu č.6193 a dojdeme na kraj obce Tísek, kde na křižovatce tvaru T odbo- číme na Nový Svět a Slatinu. Zde odbočíme vlevo směrem k Bílovci a u Dorňákova mlýna najdeme modrou TZ a po ní dojdeme do obce Skřípov (K4 - opis TO ). Odtud stále po modré TZ do Jakubčovic. Zde odbočíme vlevo na zelenou TZ až dojdeme na rozc. se žlutou TZ. Po ní pokračujeme do Bohučovic a pak po modré na Podvihovský mlýnek (K3). Pak stejně jako trasa 35 km přes Nové Sedlice, Hrabyň, Zátiší, Kyjovice a Panský mlýn (K1) a po žluté TZ do Bítova a po silnici do cíle v Těškovicích.

Časový harmonogram kontrol:
K 1 - Panský mlýn 7.30 - 17.00 hod.
K 2 - Pustá Polom 8.00- 12.00 hod.
K 3 - Podvihovský mlýnek 8.30 - 13.00 hod.
K 4 - Skřípov - samokontrola - opis TO


Cyklotrasy, vhodné pro všechny typy kol:

40 km: Těškovice - Výškovice - Hrabství - Skřípov /K/ - Jakubčovice - Raduň - Komárov - Komárovské Chaloupky - Podvihov - Pustá Polom -Panský mlýn /K/ - Těškovice.

80 km: Těškovice - Bítov - Lubojaty - Bílovec - Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Chvalíkovice - Raduň - Komárov - Komárovské Chaloupky - Podvihov - Pustá Polom - Panský mlýn /K/ - Těškovice.

K1- Panský Mlýn, K2 - Pustá Polom, K3 - Podvihovský Mlýnek, K4 - Skřípov, K5 - Hradec nad Moravicí (samokontrola, opis TO nebo razítko ze zámku)


Poznámka: Logo organizace IVV - mezinárodní organizace pro lidový sport Internationaler Volkssportverband