Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 27. září 2007

Program jednání:

1. Úvod
2. Zpráva starosty obce Těškovice
3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
4. Čerpání rozpočtu 01-08/2007
5. Zpráva vedoucích výborů a komisí
6. Diskuze
7. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Zpráva komise výstavby a životního prostředí - investiční záměry pro rok 2008

Oficiální usnesení