Zpráva ze 6. zasedání zastupitelstva 14. prosince 2007

Program jednání:

1. Úvod
2. Zpráva starosty obce Těškovice
3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
4. Poplatek za odpady na rok 2008
5. Čerpání rozpočtu 01-11/2007, rozpočtové změny
6. Rozpočtové provizorium na rok 2008, výhled na roky 2009 a 2010
7. Zpráva vedoucích výborů a komisí
8. Diskuze
9. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Zpráva místostarosty obce

Poplatek za odpady na rok 2008

Tonáž odpadu odváženého z obce má sice klesající tendenci, nicméně společnost zabývající se odvozem odpadu z obce oznámila zdražení svých služeb. Je tedy nutno uvážit roční poplatek za odpady a systém svozu. Zastupitelstvo ustavuje poplatek ve výši 460 Kč a svoz podle systému z roku 2007, tj. 1 popelnice na RD nebo bytovou jednotku bytového domu a další popelnice odvezená na základě žetonu vyzvednutého na OÚ.

Čerpání rozpočtu obce za leden - listopad 2007

Celkové příjmy14 954 970,21 Kč
Celkové výdaje12 764 022, 86 Kč
Financování362,70 Kč
Bankovní zůstatek r. 2006 1 944 094,33 Kč

Zpráva komise výstavby a životního prostředí - investiční záměry pro rok 2008

Zpráva kulturní komise

R. Hoza hodnotí poslední kulturní akce a informuje o událostech, které se uskuteční v zimě a na jaře 2008.

Oficiální usnesení