Zpráva ze 7. zasedání zastupitelstva 14. března 2008

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starosty obce Těškovice
  3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
  4. Inventarizace majetku obce 2007
  5. Rozpočet pro rok 2008
  6. Presentace projektu „Multifunkční sportoviště v obci Těškovice“
  7. Zpráva vedoucích výborů a komisí
  8. Diskuze
  9. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Zpráva místostarosty obce

Rozpočet pro rok 2008

Příjmy celkem:7 760 100 Kč
Výdaje celkem:9 916 500 Kč
Financování celkem: 2 156 400 Kč

Multifunkční sportoviště v obci

Je prezentován projekt s posledními změnami, reagující na řadu připomínek a návrhů občanů, tj. víceúčelové hřiště místo beachvolleyballového, přesunutí lanových překážek, zřízení dětského hřiště apod. Náklady jsou odhadovány na 30 mil. Kč, přičemž dotace by mohla pokrýt 28 mil. Kč.

Zastupitelstvo schaluje podepsání smlouvy o smlouvě budoucí se spol. ČEZ Distribuce na novou elektropřípojku ke hřišti a dále smlouvy na odkup pozemků - příjezdové komunikace ke sportovišti.

Zprávy vedoucích výborů a komisí

Oficiální usnesení