Zpráva z 8. zasedání zastupitelstva obce 27. 6. 2008

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starosty obce Těškovice
  3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
  4. Závěrečný účet obce 2007
  5. Čerpání rozpočtu 01-05/2008
  6. Zpráva vedoucích výborů a komisí
  7. Diskuze
  8. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Zpráva místostarosty obce

Závěrečný účet obce za rok 2007

Příjmy celkem:15 418 576,29 Kč
Výdaje celkem:15 205 841,12 Kč
Financování celkem: -362,70 Kč
Peněžní prostředky k 31. 12. 2007: 2 156 466,80 Kč

Hospodaření obce za leden - květen 2008

Příjmy celkem:3 393 802,07 Kč
Výdaje celkem:2 660 417,51 Kč
Financování:2 156 466,80 Kč
Finanční zůstatek k 31. 5. 2008:2 889 851,36 Kč

Zprávy vedoucích výborů a komisí - komise výstavby a ŽP

Usnesení