Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 24. 9. 2008

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starosty obce Těškovice
  3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
  4. Čerpání rozpočtu 01-08/2008
  5. Zpráva vedoucích výborů a komisí
  6. Diskuze
  7. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Hospodaření obce za leden - září 2008

Příjmy celkem:5 711 374,57 Kč
Výdaje celkem:5 752 632,41 Kč
Financování:2 156 466,80 Kč
Finanční zůstatek k 31. 8. 2008:2 115 208,96 Kč

Zprávy vedoucích výborů a komisí - komise výstavby a ŽP

Usnesení, závěr