Zpráva ze 14. zasedání zastupitelstva 29. června 2009

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starosty obce Těškovice
  3. Zpráva místostarosty obce Těškovice
  4. Závěrečný účet obce Těškovice 2008
  5. Čerpání rozpočtu 01 – 05 /2009
  6. Zprávy vedoucích výborů a komisí
  7. Diskuze
  8. Usnesení,závěr

Zpráva starosty obce

Čerpání rozpočtu za období 01 - 05 / 2009

Příjmy celkem:3 420 706,47 Kč
Výdaje celkem:3 112 517,32 Kč
Financování:752 700,17 Kč
Finanční zůstatek k 31. 5. 2009:1 854 166,31 Kč

Zpráva Komise výstavby a životního prostředí

Zpráva Komise kulturní a školské

Příprava Dne obce 2009 je v plném proudu, v závislosti na sponzorech by spoluúčast obce měla činit 40 000 Kč až 80 000 Kč.