Zpráva z 15. zasedání zastupitelstva 9. září 2009

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Dodatek smlouvy č. 3 s Regionální radou Moravskoslezsko
  3. Provozní řád multifunkčního sportoviště
  4. Výzva č. 1/2009 pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů „Opavsku to oMAStíme“ - rekonstrukce kostela
  5. Rozpočtové opatření č. 2/2009 starosty obce
  6. Diskuze
  7. Návrh usnesení, závěr

Provozní řád multifunkčního sportoviště

Na zasedání je schválen návrh provozního řádu tak, jak je uveřejněn na stránce Provozní řád multifunkčního sportoviště, včetně příloh. Tento řád tak bude platný do odvolání, tj. zřejmě do konce roku, kdy jej zastupitelstvo přehodnotí a zaktualizuje podle zkušeností za zkušební období, a to zejména ceníky a rozpis rezervací. Roční paušální poplatek pro spolky (SDH, Sokol) do konce roku nebude vybírán, jeho výše bude stanovena později, ZŠ a MŠ Těškovice budou areál využívat bezplatně.

Výzva č. 1/2009 pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů „Opavsku to oMAStíme“ - rekonstrukce kostela

Usnesení, závěr